CORONA maatregelen bij Forte Wielerzone Nederland

Vanaf 29 april zijn de maatregelen rond de beheersing van het Corona Virus versoepeld voor kinderen in de leeftijd van 13-18 jaar. Deze versoepeling maakt het voor de genoemde doelgroep weer mogelijk om te trainen. Deze trainingen geven we volgens de richtlijnen die zijn afgegeven door NOC /NSF en de KNWU. Hiermee voldoen we aan de landelijke richtlijnen. Als vereniging staan wij ingeschreven in de gemeente Dronten en derhalve hebben we onze aanpak gedeeld met de gemeente en goedkeuring ontvangen voor de het uitvoeren van de trainingen.

Afspraken mbt deelname aan trainingen:
Algemeen:
Buiten verzamelen op de afgesproken plek, deze is ruim genoeg om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
– Zorg zelf dat je spullen die mee moeten in een tasje in de auto komen tijdens de trainingen NIET meer dan twee renners bij elkaar en op minimaal 5 meter van een ander duo blijven.
– Begeleiders zullen geen onnodig contact hebben met de renners.
– Op de openbare weg houden we rekening met andere weggebruikers en passeren we ruim om andere mensen heen.
– Vooralsnog zijn de trainingen gericht op het tijdrijden. we hebben hierdoor al meer afstand van elkaar dan wanneer we op de normale wegfiets trainen.

Renners:
Alleen deelnemen als je fit bent, als er thuis iemand ziek , verkouden is dan kom je niet naar de training.
– Omkleden voor en na de training doe je thuis.
– Zorg voor je eigen bidons en voeding tijdens de training.
– Kom maximaal 5 minuten voor de training aan en vertrek direct na afloop van de training.

Ouders:
Zet je kind af en blijf zoveel mogelijk in de auto.
– Ouders verblijven tijdens de trainingen bij In Opbouw in Dronten en houden daar minimaal 1,5 meter afstand.
– In de groepsapp geeft de begeleiding aan hoe laat renners weer opgehaald kunnen worden. Hiervoor geld hetzelfde als voor het brengen. Blijf zoveel mogelijk in de auto.

Begeleiders:
– De begeleiding heeft de training en route goed voorbereid en uitgewerkt.
– De route vermeid zoveel mogelijk de woonkernen in de polder.
– Begeleiders hebben geen onnodig fysiek contact met renners.
– Er zijn per training maximaal 2 begeleiders aanwezig welke beide met een eigen ploegauto de training begeleiden. 

Forte WZN voelt zich verantwoordelijk voor haar renners en ouders. Vanuit de begeleiding zullen we ouders en renners die zich niet aan de gemaakte afspraken houden aanspreken en corrigeren. 
Wekelijks evalueren we de trainingen en de geldigheid van de gemaakte afspraken. Waar nodig stellen we de afspraken bij om de veiligheid en gezondheid van de renners, ouders en begeleiders te kunnen waarborgen. 

Namens de begeleiding